Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Észlelőhálózat

Működési területünket lefedő vízrajzi hálózat 624 db állomásból áll. Ez az állomáshálózat két nagy csoportra osztható:
 -Törzsállomások, amelyek az 5000 db állomásból álló országos vízrajzi hálózat részét képezik.
- Üzemi állomások, amelyek a helyi érdekeket szolgálják ki.


Állomás
fajta
Állomás
típus
I.szkm.
db
II.szkm.
db
III.szkm
db
Összesen
db
Törzs
Felszíni
(vízmérce)
10
7
13
30
Felszín közeli
(talajvízkút)
35
(22 db műszerezett)
45
(29 db műszerezett)
37
(16 db műszerezet)
117
(67 db műszerezett )
Felszín alatti
(rétegvízkút)
7
(1 db műszerezett)
5
(1 db műszerezett)
6
(1 db műszerezet)
18
(3 db műszerezett)
Felszín alatti
(vízminőségi)
9
14
12
35
Hidromet.
4
3
3
10
 
Összesen:
65
74
71
210
 
Üzemi
Árvízi-Belvízi
26
112
140
278
Hidromet.
14
15
18
47
Tanulmányi
0
12
5
17
Felszín közeli
(vízbázis)
0
0
27
27
Felszín alatti
(vízbázis)
0
34
(11 db műszerezett)
11
45
 
Összesen:
40
173
201
414
Mindösszesen:
105
247
272
624
Vízrajzi észlelőállomások


A fenti táblázatban a 624 állomásunkat tekinthetjük át típusonként, szakaszmérnökségek szerinti bontásban. A törzsállomások esetében felszíni, felszín alatti, felszín közeli és hidrometeorológiai állomástípust különböztetünk meg. Látható, hogy a felszíni törzsállomások vannak kisebb számban (30 db), viszont ezek legnagyobb része a távmérő rendszerbe is be van kapcsolva. A felszín közeli és felszín alatti állomások teszik ki törzsállomás hálózatunk 81 százalékát. Viszont ebben a számban benne van a 35 db vízminőségi felszín alatti állomás is, amelyek döntő többsége már nem igazgatósági kezelésben van.

A felszín közeli talajvízkutak esetében törekvésünk a műszerezettség tovább növelése, esetlegesen távmérő hálózatba kapcsolása is. Jelenleg igazgatóságunk 117 db talajvízkúttal rendelkezik, ebből 67 db (57%) már vízszintérzékelő szondával ellátott. A felszín alatti rétegvízkutak jelenleg még kisebb számban műszerezettek, azonban a vízbázisvédelmi munkák keretében a vízszintérzékelő szondák telepítése folyamatban van.
A törzsállomások között 10 db hidrometeorológiai állomással rendelkezünk, ezek egy része is már távmérő rendszerbe van kapcsolva.

A helyi jelentőségű üzemi állomások legnagyobb része ár-belvízi vízmérce, összen 278 db. Ez az összes állomás 45 százaléka. Tudni kell, hogy ez a szám már a 2005. évi állomáshálózat optimalizáció utáni darabszám, ami az összes társulati állomás valamint a megsemmisült, megszűntetésre javasolt állomások kiszűrése után keletkezett. A hidrometeorológiai állomások nagy része (47 db) üzemi állomás. A tanulmányi állomások nagy részét megszűntettük az utóbbi években, azonban a szabolcsveresmarti és szamosmenti tározók környékén továbbra is üzemeltetünk 12 illetve 5 db tanulmányi kutat. Az utóbbi években nagyszámú üzemi vízmérce szűnt meg, vagy került társulati kezelésbe azonban a teljes állomásszám mégsem csökkent. Ennek oka az utóbbi évek vízbázisvédelmi beruházásai. Jelenleg már 27 db felszínközeli és 45 db felszínalatti vízbázis kúttal rendelkezünk.


A FETIVIZIG vízrajzi állomáshálózatának összetétele