Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelező az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek” végrehajtásához szükséges feladatok teljesítése.
2009. december 22-ig Magyarország is elkészítette és széleskörű társadalmi egyeztetés útján elfogadta a VKI szerinti első Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet, mely 42 tervezési alegység és négy részvízgyűjtő terv alapján készült el.
Az elkészült tervekben a vízgazdálkodási problémák, a környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések kerültek összefoglalásra.
Az egyes intézkedéscsoportok egyaránt tartalmaznak szabályozási feladatokat, illetve a szabályozással összhangban megvalósuló műszaki intézkedéseket. A jó állapot eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak figyelembevételével.

A Igazgatóságunk működési területéhez az alábbi tervezési alegységek tartoznak:2012. január 1.-től a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési feladatok (végrehajtás koordinálása, jelentések készítése az EU felé, tervek felülvizsgálata) a Nemzeti Környezetügyi Intézet és kirendeltségei feladatkörébe tartozik/került.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § 2.1 pontja alapján a Vízügyi Igazgatóság állami alaptevékenysége körében közreműködik a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában.

Az Igazgatóságunk a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata során, mint az állami tulajdonú vizek kezelője vesz részt a feladatok végrehajtásában az Országos Vízügyi Főigazgatóság megkeresései alapján.

Fenti kormányrendelet értelmében az Igazgatóság az alábbi feladatokat látja el a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata során:

- A VGT készítéséhez kapcsolódó véleményezések a tervezés különböző fázisaiban.
- Emberi tevékenységből eredő terhelések és hatások felülvizsgálata (A természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai beavatkozások).
- Az Igazgatóság kezelésében lévő vízrajzi észlelőhálózat és az EU VKI monitoring programba beválogatott felszíni és felszín alatti állomások (minőségi, mennyiségi) üzemeltetése.
- A védelem alatt álló területek felülvizsgálata, adatszolgáltatás (ivóvízbázis védőterületek).
- Intézkedési program felülvizsgálata a megadott módszertan alapján (Igazgatóság kezelésében lévő vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések).
- Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések végrehajtásáról adatszolgáltatás (Ivóvízminőség-javító Program).