Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Miért jó MHT tagnak lenni?

MHT cikkhez

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) egy több, mint 100 éve működő szakmai – társadalmi szervezet, amit személyek és jogi tagok alkotnak.

Vezető szervei a közgyűlés, az elnökség és az intézőbizottság. A társaságot az Ügyészségen kívül Felügyelő Bizottság, valamint saját választott Fegyelmi és Etikai Bizottság ellenőrzi. Az MHT-n belül több Bizottság is van, mint a két szaklap szerkesztőbizottsága, valamint a különböző szakbizottságok: a Tudományos Kitüntetések, az Oktatási és Ifjúsági, a Nemzetközi Kapcsolatok, a Vízügyi Történeti Bizottság. Ifjúsági Csoport és Szeniorok Tanácsa is működik.

Az MHT legutóbbi stratégiai programja: „Jövőképünk az, hogy az MHT a gyorsan változó környezethez rugalmasan igazodva, a hagyományok tiszteletben tartásával és a fejlődés igényével, szervezőereje, gyűjtőtábora legyen a vízgazdálkodásban érintett rendkívül széles tudományterületek képviselőinek, fóruma legyen azoknak a szakmai vitáknak, amelyek a globális vízválság megelőzése érdekében kifejtendő cselekvéseket befolyásolhatják. Legyen az MHT a vízzel foglalkozók szakmai műhelye, a vízügyi szolgálatban és a viziközmű szolgáltatásban állást vállalók szakmai szereplésének színhelye és felkészítője; egységesen képviselje a hazai vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek közösségét.”

Az országban jelenleg 19 db Területi szervezet, 3 db Üzemi Szervezet és 16 db Szakosztály működik. A szakosztályok nem csak műszaki területet ölelnek fel hagyományos vízügyi szakterületekkel, de jogi, közgazdasági kérdésekkel foglalkozó szakosztály is tevékenykedik.

A szervezet költségei a tagdíjakból, rendezvény-bevételekből, a felajánlott SZJA adók 1 %-ból, illetve egyéb forrásból van fedezve.

Az egyéni tagdíj rendes tagoknál 2023-ban változatlanul 7.000,-Ft/év; kedvezményes tagdíjat fizető ifjúsági és a 70. életévet be nem töltött nyugdíjas törzsszámmal rendelkező tagoknál 3.500,- Ft/év, középiskolás tagoknál pedig 1.000,- Ft/év. A 100 %-os jogi tagdíj minimális összege változatlanul 150.000,- Ft/év.

Mit ad az MHT?

Jó közösséget

Országos szinten közel 2500 tagot számlál az MHT. Köztük a vízügyi szakma különböző területén dolgozó szakemberek, tudósok, köztiszteletben álló személyek, de diákok, kezdő munkavállalók is megtalálhatók. Vannak üzemi szervezetek, amik egy adott munkaközösségben alakultak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetnek 120 tagja van. Szervezetünkben a tagok között található 19 éves középiskolás és 83 éves nyugdíjas volt kolléga, az átlag életkor 53 év. Volt iskolatársak, osztálytársak, munkahelyi ismerősök találkozhatnak, vagy szerezhetnek új ismerősöket, barátokat. A fiatalok új lendületet adhatnak, az idősebb korosztály szakmai és emberi tapasztalatait adhatja át.

Kibontakozási lehetőséget

Minden tanévben meghirdetésre kerül középiskolások részére a Sajó Elemér Pályázat, ahol adott témában lehet dolgozatokat max. 30 oldalas terjedelemben benyújtani. Pénzjutalmat és oklevelet lehet nyerni, valamint 1 évre szóló MHT tagdíj fizetési mentességet.

Évente Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázaton lehet részt venni. Ennek külön díja a Mosonyi különdíj. A kitüntetettek tagdíjmentességet élveznek a díj odaítélését követő naptári évben.

Minimum 3 éves MHT tagsággal a Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj pályázaton is részt lehet venni már korábban megírt szakcikkel.

Évente 1 Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a több szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, üzemeltethető vízilétesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek a kifejtett munkája elismerésére.

Minden évben megrendezésre kerül az MHT országos vándor gyűlése (nyáron), a főleg 35 évnél fiatalabb tagok részére az ifjúsági napok (általában szeptemberben), melyek 2-3 napig tartanak. A rendezvényeken plenáris ülések, szekció ülések adnak lehetőséget a megadott témakörökben nagy nyilvánosság előtt elmagyarázni, kifejteni a gondolatokat, megosztani tapasztalatainkat a felmerülő aktuális szakmai kérdésekről. Októberben a Hidrobiológus Napok zajlanak, mely egy fórum, ahol az országban szétszórtan tevékenykedő hidrobiológusok, hidrobiológiához kapcsolódó szakemberek évenként találkoznak, ahol a legújabb eredményeket, tennivalókat megismerhetik, megvitathatják - rendszerint valamely előtérben álló kérdésekre, mint főtéma köré csoportosítva.

A dolgozatírás keretében a szakmai tudás bővítése mellett a szerzők elsajátítják a műszaki cikkek publikálásának szabályait is. A megvitatott dolgozatok maradandók, évekkel később is használhatók, a szerzők életművének részeivé válnak.

Jó programokat

Az országos vándorgyűlések alkalmával az ország különböző helyszíneivel lehet megismerkedni, illetve szervezett program keretében olyan szakmai és egyéb létesítményeket megtekinteni, melyet másként nem, vagy csak nagyon nehezen lehetséges.

Az országos ülések, és a területi szervezet ülései során is baráti találkozókon lehet a szakmai feladatok hátterét az ágazatban lévő szervezési és jogalkotási problémákat megvitatni kötetlen formában.

Évente a 70 éves kort betöltött, kerek évfordulós tagtársak köszöntésére kerül sor egy év vége felé tartott központi rendezvényen.

Már hagyományt teremtettek a november első hetében tartott Hidrológus Szilveszterrel ahol a vidámságé a főszerep. Lehetőséget teremt a kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére.

A programokról az elektronikus úton megküldött, „A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI” adnak előzetesen tájékoztatást, így fel lehet készülni a részt vételre, nem csak hazai, de külföldi viszonylatban is. A hírek között szerepelnek részletes információk is a programokról, megtörtént eseményekről tájékoztatások, beszámolók is olvashatóak, felhívásokat is megfogalmaznak.

Ismeret szerzést

Az MHT rendszeresen megküldi tájékoztatását a megjelent Hidrológiai Közlönyről és Hidrológiai Tájékoztatóról most már on-line formában is. Ezek révén biztosított a tagok, az érdeklődők számára a hazai vízgazdálkodás eredményeinek megismerése, hasznosítása. A Közlönyök évente 4 alkalommal jelennek meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi szervezet külföldi és belföldi szakmai tanulmány utak szervezésével is lehetőséget biztosít az ismeretszerzésre. Ezen utak alkalmával olyan vízi létesítményeket lehet kívülről-belülről megtekinteni, működés közben hallani (duzzasztók, szivattyú telepek, erőművek, stb.), amit halandóként nem. A létesítmények építési körülményeiről, kialakításáról, működéséről is lehet hallani, kérdezni helyi szakemberektől.

Az MHT előadások szervezésével nyújt lehetőséget arra, hogy olyan tudásra tegyünk szert, amit nem mindenhol lehet megszerezni. Neves előadók osztják meg tudásukat, tapasztalataikat a közösséggel. Az előadások után személyesen is fel lehet tenni kérdéseket az előadókhoz. A véleménynyilvánítás szabadsága lehetővé teszi, hogy a problémák felszínre kerüljenek. A szervezetek által megfogalmazott vélemények, kritikák segítenek a jogalkotók és politikusok döntéseinek meghozatalában.

A lehetőség adott, hogy más területi szervezet által meghirdetett programot megtekintsünk. A mai világban nem kell feltétlen személyesen megjelenni, - internet elérhetőséget biztosítanak az ország bármely táján történő előadásokba történő bekapcsolódásra.

Hirdetési lehetőséget

Rendezvényeken meg lehet jelenni, s reklámozni a cégeket, szervezeteket.

Elismeréseket

Minden évben év elején van lehetőség jelölteket megnevezni a szervezet kitüntetéseinek adományázása céljából.

Az alábbi elismerések adományozhatóak: Pro Aqua emlékérem, Bogdánfy Ödön emlékérem, dr Schafarzik Ferenc emlékérem, Kvassay Jenő díj. A legmagasabb elismerés a tiszteleti tag.

Az MHT munkáját támogató jogi tagvállalatok elismerésére PATRONA AQUAE támogatói díj adható.

A díjakkal emlék plakettek, emlék lapok, különböző szolgáltatások is járnak.

Ha felkeltette érdeklődését, az MHT-ról bővebben a www.hidrologia.hu/mht honlapon lehet olvasni, illetve az ott található egyéni belépési, vagy jogi tagsági űrlap kitöltésével lehet jelentkezni tagnak.