Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Vízrendezési feladatok

A „vízrendezés-belvízvédekezés” fogalomkörét a vízügyi ágazatban a folyók töltésezése, az árvízvédelem teremtette meg. Mivel a folyószabályozás kapcsán épített árvízvédelmi töltések megakadályozzák a káros vizek befogadóba való jutását, a belvízvédelmi művek átgondolt és szakszerű üzemeltetése elengedhetetlen.

Az Igazgatóság igen sokrétű feladatot lát el a vízrendezés témakörében, amelyek az alábbiak szerint foglalhatók össze:

1. A Magyar Állam tulajdonában és az Igazgatóság kezelésében lévő vízilétesítmények (csatornák, tározók, műtárgyak, szivattyútelepek, stb.)

- üzemeltetése,
- fenntartása,
- fejlesztése és
- nyilvántartása.


2. Mezőgazdasági vízszolgáltatás a kettős működésű (belvízlevezetés és öntözővíz szolgáltatás) csatornahálózaton.

3. Káros víztöbblet (belvíz) és vízhiány (aszály) elleni felkészülés és védekezés végrehajtása saját kezelésű műveken, valamint a részt vevő egyéb szervezetek műszaki irányítása.

4. Szakmai anyagok, jogszabály tervezetek, településrendezési tervek készítése, véleményezése és jóváhagyása.

5. Az Igazgatóság kezelésében lévő létesítményeket érintő tervezési és kivitelezési munkákhoz (pl.: csatornakeresztezés, csapadékvíz bevezetés) adatszolgáltatás és kezelői hozzájárulás készítése és a munkák idejére szakfelügyelet biztosítása.

6. Vízgazdálkodási társulatok szakmai felügyeletének gyakorlása.

7. Területi elhelyezkedésből fakadó magyar-ukrán és magyar-román határvízi egyezmények által előírt feladatok elvégzése.