Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Ügyfélszolgálati karta

Az Észak-alföldi régió területi államigazgatási szerveinek és önkormányzatainak alapvető célkitűzése, hogy a hivatalokat az ügyfelek számára is nyitottá tegyék, ügyeiket a jogszabályok keretei között gyorsan, segítőkészen és felesleges bürokrácia nélkül oldják meg. Alapvető követelmény a törvényes, szakszerű és minőségi jogalkalmazás, az ügyintézés színvonalának folyamatos emelése.

Alapelvek:
 1. minőségi szolgáltatás – ügyfelekhez közeli ügyintézés, állampolgárok túlzott adminisztrációs terheinek csökkentése
 2. ügyfélbarát hozzáállás – szolgáltató jelleg erősítése
 3. civil kapcsolatok – társadalmi partnerek véleményének kikérése
 4. költséghatékonyság – hatékony működési mechanizmus és ügyintézés kialakítása
 
Fentiek érdekében a csatlakozott szervek az alábbiakat vállalják:
 1. Az ügyintézés helyén, illetve az ügyfélszolgálatokon, valamint a hivatal honlapján az elérhetőségi adatokat, egyéb információkat naprakészen biztosítjuk.
 2. A hivatal épületében tájékoztató táblákkal segítjük az ügyfelek eligazodását, ennek során lehetőség szerint biztosítjuk az esélyegyenlőséget.
 3. Könnyen átlátható, gyakran aktualizált internetes honlapot működtetünk. A Ket. 164. § szerinti elektronikus tájékoztató szolgáltatást közérthető formában biztosítjuk. A leggyakrabban előforduló ügyekhez nyomtatvány- és iratmintákat teszünk közzé.
 4. A jogszabályok keretei között biztosítjuk az elektronikus ügyintézést, ügyfeleink figyelmét felhívjuk az elektronikus elérhetőségeik megadásának lehetőségére (telefonszám, e-mailcím) meghatározott eljárási cselekményeknél elsősorban a kapcsolattartás ezen módjával élünk. Biztosítjuk a személyes, a papíralapú és elektronikus ügyintézés egyenértékűségét.
 5. Az ügyfeleink igényeihez igazodó ügyfélfogadási rendet alakítunk ki, ennek érdekében kikérjük az ügyfelek véleményét, amit rendszeresen értékelünk. Igény esetén megvizsgáljuk a munkaidőn kívüli ügyfélfogadás bevezetésének lehetőségét.
 6. Döntéseinket közérthető módon indokoljuk.
 7. Az ügyfelek problémáinak megoldására törekszünk, ennek érdekében igyekszünk minél teljesebb körű tájékoztatást adni.
 8. Egyszerűsítjük az ügyintézésünket, elősegítjük az adminisztrációs terhek csökkentését, amihez várjuk az ügyfelek javaslatait is. Az ügyintézés során felmerült jogalkalmazási problémákat rendszeresen elemezzük, szükség esetén jogszabály-módosítási javaslatot teszünk a jogalkotó szervek részére, amit közzéteszünk a honlapon.
 9. Szolgálatkészen, pontosan, udvariasan, jogszerűen és felelősségteljesen végezzük munkánkat. Fokozott figyelmet fordítunk az ügyintézők szakmai és kommunikációs készségének továbbfejlesztésére.
 10. Információs önrendelkezési jogról és és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 11. A RÁK Ügyfélszolgálati és Informatikai Bizottsága keretében évente értékeljük a Kartában foglaltak betartását és az ügyfélfogadás helyzetét a régióban. Az értékelést közzétesszük a hivatal honlapján.