Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Szervezeti, személyzeti adatok
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos névFelső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.
Postacím:4401 Nyíregyháza, Pf.: 14.
Telefonszám:+36 42 502-200
Fax szám: +36 42 502-202
Központi elektronikus levélcímtitkarsag@fetivizig.hu
Honlap URL-je:http://www.fetivizig.hu/
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:+36 42 502-200
Központi ügyelet elérhetősége: +36 42 502-203
Központi kárelhárítási ügyelet: +36 42 502-203
Központi ügyelet fax száma: +36 42 502-263
Központi ügyelet elérhetősége:mugyelet@fetivizig.hu
Közönségkapcsolati vezető neve, elérhetősége:Szamos Ferenc Tel.: 30/4645-446
Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és Szerda: 9 - 12 óráig, 13 - 15 óráig

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája

A szervezeti felépítés ITT érhető el.

A szervezeti egységek feladatait az Ügyrendi szabályzat tartalmazza mely ITT érhető el.

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek neve, szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:

Az adatok ITT tekinthetőek meg.

1.2. A felügyelt költségvetés szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának URL-je, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

1.5. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Lap neve:
Felső-Tisza Híradó
Szerkesztőség címe:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.
Felelős kiadó:
Bodnár Gáspár
Szerkesztőség telefonszáma:
42/502-200
Szerkesztőség telefax száma:
42/502-202
Szerkesztőség postacíme:
4401 Nyíregyháza, Pf. 14.
Szerkesztőség elektronikus levél címe:
Főszerkesztő neve:
Szamos Ferenc
Lap elérhetősége:

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe:

Hivatalos neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Postai címe: 1253 Budapest, Pf. 56.
Központi telefonszám: +36 1 225 4400
Fax: +36 1 225 4400
Elektronikus levélcím: ovf@ovf.hu
Honlap/web: http://www.ovf.hu/

1.7. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szervalapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.