Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Az igazgatóság kezelésében lévő töltéseken és a töltés menti sávban történő járműközlekedés rendje és engedélyezés menete
Az árvízvédelmi töltéseken és azok védősávjain a fenntartási, üzemelési, védekezési, hatósági, ellenőrzési feladatok ellátásán kívüli gépjármű közlekedés engedélyhez kötött. A fenntartási, üzemelési, védekezési, hatósági, ellenőrzési feladatok ellátásán kívüli gépjármű közlekedés nemkívánatos, ezért csak különösen indokolt esetben engedélyezhető.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 246. §. (1) e) pontja szerint „aki az árvízvédelmi töltést vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.”Engedéllyel lehet közlekedni a töltéseken és védősávjain:
segédmotoros kerékpárral,
motorkerékpárral,
lassú járművel,
személygépkocsival,
állati vontatású járművel.

Nem adható engedély:
sportcélú járműveknek (pld. quad, cross, enduro),
díszburkolattal ellátott töltés-szakaszokra,
árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra, kivéve a védekezési tevékenység ellátásához feltétlenül szükséges gépjárművek közlekedésére, amelyhez a szakasz-védelemvezető adhat engedélyt,
azokra a töltés-szakaszokra, amelyekkel párhuzamosan kialakított út áll rendelkezésre,
gépjármű közlekedésre alkalmatlan töltés-szakaszokra, főleg ha az a töltés állagát is veszélyezteti,
abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és előterein kívül, más úton is megközelíthető,
amennyiben az engedélyes a hozzájárulási díjat nem fizette meg.

A 3,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjárművel, valamint tömegtől függetlenül erő-és munkagéppel való közlekedés – indokolt esetben – egyedi elbírálás, díjmegállapítás és díjmegfizetés mellett kizárólag az igazgatóság vezetője által kiadott eseti hozzájárulás birtokában lehetséges (kivéve az igazgatóság számára munkát végző munkagépek).

Kerékpárútként is funkcionáló töltéskoronán gépjármű közlekedésre csak abban az esetben adható engedély, ha a célterület más módon nem közelíthető meg.

Esős időben, átázott töltésen illetve védekezési időszakban a töltésen (védősávon) a közlekedést az igazgatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja.

Engedély nélkül szabad közlekedni:
kerékpárral,
az Országos Vízügyi Főigazgatóság illetve bármely vízügyi igazgatóság tulajdonában és használatában lévő járművekkel, illetve magántulajdonú járművek hivatali célú használata esetén,
a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hivatalos személy, külföldi hivatalos személy, és közfeladatot ellátó személy hivatalos-illetve közfeladata ellátása során,
a töltésfenntartási és karbantartási munkát végző gépekkel,
a kaszálóbérleti szerződés szerint a töltések kaszálását és a széna összegyűjtését végző gépekkel és járművekkel, a védmű károsítása nélkül (bérleti szerződés felmutatásával),
a közútként is funkcionáló töltéseken.
Az engedélyezés kérelem alapján indul. A kérelemnek tartalmaznia kell:
az engedélykérő nevét, címét, személyi igazolvány számát,
a jármű típusát, forgalmi rendszámát, utánfutó meglétét/használatát, megengedett legnagyobb össztömegét,
járművezető(k) nevét,
a közlekedésre igénybe venni tervezett töltés-szakasz beazonosítását szelvény szerint,
a tervezett igénybevétel idejét (kezdetét és végét),
a közlekedés indoklását.

A közlekedési engedély éves, havi, heti illetőleg eseti időtartamra szólhat.

A töltés és a védősáv használatáért egyaránt fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni. A szilárd burkolattal el nem látott töltésen közlekedni, csak az illetékes szakaszmérnökség-vezetőjének külön engedélyével lehet.

A használat során az esetlegesen bekövetkező károsodások, rongálások helyreállítási költségének fedezésére (a fenntartási hozzájárulási díj mellett) egyedi kaució letétbe helyezése is meghatározásra kerülhet (megállapodás szerint). Amennyiben a közlekedés során károkozás, probléma nem történt, a kaució összege a közlekedés befejezését követően visszafizetésre kerül az engedélyes részére.


Az engedély kiadásával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (központ)
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály
Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.
Tel.: 42/502-200
E-mail: titkarsag@fetivizig.hu

Felsőszabolcsi Szakaszmérnökség
Kisvárda, Bocskai u. 34.
Tel.: 45/500-800
Területi illetékesség: Lónyay-főcsatorna töltései Ibrány-Gávavencsellő között

Tisza folyó bal parti töltés Gávavencsellő-Vásárosnamény között

Tisza folyó jobb parti töltés Lónya-Tarpa között


Szatmári Szakaszmérnökség
Mátészalka, Nagykárolyi u. 3.
Tel.: 44/500-800
Területi illetékesség: Tisza folyó bal parti töltés Vásárosnamény-Tiszabecs között

Kraszna folyó töltései

Szamos folyó töltései

Túr folyó töltései


Folyamos Szakaszmérnökség
Vásárosnamény, Szabadság tér 9. B.
Tel.: 45/570-640
Területi illetékesség: Lónyay-főcsatorna töltései Kótaj-Berkesz között


A fentiekre vonatkozó igazgatói utasítás, illetve Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatójának utasítása megtekinthető.
Fájl típusaMéretFájl neve
application/pdf 7,487 KB III.3. igazgatói utasítás.pdf (7.31 MB)
application/pdf 7,126 KB 18_2017_Főigazgatói Utasítás_A töltéseken történő járműközlekedés rendjéről.pdf (6.96 MB)