Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Gazdálkodási adatok
Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzésekI. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Az Állami Számvevőszék jelentése az alábbi linken olvasható el:

Állami Számvevőszék jelentése

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:

2018. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

2015. évi elemi költségvetés

2012. évi elemi költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2018 .évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetés beszámoló

2015. évi költségvetési beszámoló

2014. évi költségvetési beszámoló

2013. évi költségvetési beszámoló

2012. évi költségvetési beszámoló

2011. évi költségvetési beszámoló

2010. évi költségvetési beszámoló

2009. évi költségvetési beszámoló

3.3. Költségvetések, beszámolók


I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Az adatok ITT érhetőek el

II. Közzétételi egység: Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helye.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.III. Közzétételi egység: Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyaként kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

A nettó ötmillió forintot elérő illetve meghaladó szerződések ITT érhetőek el.


IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

V. Közzétételi egység. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása itt, az azokra vonatkozó szerződések itt érhetők el.


VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés


Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

Közbeszerzési információk