Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) és a terv stratégiai környezeti vizsgálatának (SKV) véleményezése
2017.04.13. Veres József - osztályvezető
Igazgatóságunk működési területére elkészült a 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal előírt öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT). A terv célja a 2014-2020. fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztések vízjogi engedélyeztetésének stratégiai megalapozása, azaz olyan öntözési kontingensek meghatározása felszíni és felszíni alatti víztestekre, amelyek nincsenek káros hatással a környezetre, alapvetően a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotára.

Elkészült a terv és annak stratégiai környezeti vizsgálatának (SKV) véleményezésére van lehetőség:

https://nff.vizugy.hu/Letoltes.aspx?FTGUID=4073a957-d7db-45a4-a9f1-8e5df9798fbc

A 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra és az abban megadott határidőre tekintettel kérjük, hogy a tárgyi tematikával kapcsolatos véleményét 2017. május 13-ig Igazgatóságunk részére a veresj@fetivizig.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.