Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
A 40. Országos Vízrajzi Értekezlet házigazdái voltunk
Oct 15, 2018 Lucza Zoltán - osztályvezető
A 2018. évi Országos Vízrajzi Értekezlet szervezési feladatait Igazgatóságunk látta el. A konferencia szeptember 25-27. között volt, helyszínnek a folyók közelségében fekvő Vásárosnaményi Hunor Hotelt választottuk. Az elmúlt negyven évben Igazgatóságunk eddig háromszor (1982, 1986, 2003) látta el a házigazda szerepét.

A konferenciára meghívottak köre széles volt, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a 12 Vízügyi Igazgatóság mellett részt vettek az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a vízrajzi szolgálat tevékenységéhez kapcsolódó vállalkozók képviselői is. De nem felejtkezünk meg az idén nyugdíjba vonuló illetve a közelmúltban nyugállományba vonult „vízrajzi dojenek” meghívásáról sem.

Az idei konferencia mottója „A vízrajzi szolgálat aktuális kérdései és a nemzetközi kapcsolatok” volt, illetve a 3. nap a DAREFFORT projekt szakmai támogatásával valósult meg. Az OVF által irányított, Duna Transznacionális Programban megvalósuló projekt fő témája a Duna vízgyűjtőn észlelt adatokhoz való hozzáférés fejlesztése és minél széleskörűbb megosztása illetve egységesített adatformátumok kialakítása internet alapú webservice pontok létesítésével.

A konferencia levezető elnöke első két nap Lábdy Jenő műszaki főigazgató-helyettes úr (OVF) volt. A megnyitót követően Láng István főigazgató úr (OVF) megtartotta köszöntőjét, ahol betekintést kaphattunk az ágazati elvárásokról és a közeljövőben várható feladatokról.


Az első délután Varga György monitoring referens (OVF) és Jakus Ádám kiemelt műszaki referens (OVF) szakmai előadását „A közelmúltban tapasztalt meteorológiai és hidrológiai szélsőségek hatása a Balaton vízjárására” címmel hallhattuk.
Ezt követően Vízrajzi Egységvezetői Értekezlet került megtartásra, Lábdy Jenő műszaki főigazgató-helyettes úr (OVF) elnökletével.

A szeptember 26. szerdai nap a FETIVIZIG bemutatkozó előadásával indult, Bodnár Gáspár igazgató úr előadásában majd a FETIVIZIG vízrajzi tevékenységét Lucza Zoltán osztályvezető mutatta be.

Ezt követően Lábdy Jenő műszaki főigazgató-helyettes úr (OVF) „A vízrajzi tevékenység elmúlt egy éve (távjelző rendszerek helyzetének távlati rendezése, jövőbeni lehetőségek, fejlesztések)” címmel tartott előadást, majd a KEHOP VKI monitoring projekt projektelemeinek státusza és a VIZGEO rendszer elmúlt 1 évének tapasztalatai, jövőbeni új irányok kerültek bemutatásra Varga Balázs osztályvezető (OVF) előadásában. Varga Balázs előadása végén külön köszönetét fejezte ki a vízrajzi szoftverek tesztelésében, beüzemelésében közreműködő igazgatósági kollégák számára.

Megtekinthettük a MAHAB, OHM rendszerek állapotértékelését fejlesztői szemmel, Dékány Zsolt vezető fejlesztő (AuriSoft Kft.), majd a dinamikus vízkészlet-gazdálkodás áttekintése, a modellezés során jelentkező vízrajzi tevékenységek kerültek bemutatásra Jakus Ádám kiemelt műszaki referens (OVF) előadásában.

Nem felejtkeztünk el az érfordulókról sem „20 éve történt – a 98-2001 közötti Felső-tiszai árvizek vízrajzi jellemzői” címmel Nagy Zoltán szakágazati vezető tartott előadást, majd ezt követően szakmai fórumot tartottunk, lehetőséget biztosítva a kérdésekre, hozzászólásokra.

A hagyományoknak megfelelően második nap délutánra szakmai tanulmányutat szerveztünk Igazgatóságunk működési területének bemutatása céljából. Megtekintettük a Beregi árapasztó tározó beeresztő műtárgyát, ahol Ónodi János szakaszmérnök ismertette a létesítményt és annak működését. Ezután Túr torkolathoz vettük utunkat, ahol a Szatmári Szakaszmérnökség vendégszeretetét élveztük. Itt Gacsályi József területi felügyelő ismertette a Túr folyó és a vízgyűjtő jellemzőit, illetve a Nagybukót tekintettük meg, ahol szerencsés módon volt vízmozgás. Ezt követően a Túristvándi vízimalom megtekintése következett, ahol házigazdánk a vízimalmot is beindította a vendégek nagy örömére.

Este a baráti vacsora következett, melynek fénypontja az idén nyugdíjba vonuló kollégák elbúcsúztatása és a vízmérce rend átadása. Idén Veres Margit vízrajzi ügyintéző (ÉMVIZIG) és Szabó Richárd adattári rendszerfelelős (ÉDUVIZIG) vehette át a vízmérce rendet a 40 éves szolgálatuk elismeréséért Lábdy Jenő műszaki főigazgató-helyettes úrtól.

Szeptember 27-én, csütörtökön a levezető elnök Dr. Dobi László ügyvezető (VIZITERV Export Kft.) volt, a harmadik nap a DAREFFORT projekt támogatásával valósult meg.

Az első előadást „A DAREFFORT projekt bemutatása, és várható hatásai az Országos Vízjelző Szolgálat munkájára” címmel Csík András főosztályvezető-helyettes (OVF) tartotta meg, majd ezt követően Lucza Zoltán osztályvezető „Az ukrán-magyar távmérő hálózat bemutatása, mint lehetséges alkalmazási példa a DAREFFORT projekten belül” címmel tartott előadást. Ebben az előadásban is beszélhettünk évfordulóról, hiszen a 98-as árvízhez hasonlóan a FETIVIZIG jelenlegi távmérő rendszere is idén 20 éves.

Ezután Sziebert János, monitoring referens (OVF) „A DANUBE SEDIMENT projekt és a DAREFFORT projekt lehetséges kapcsolódási pontjai” című előadása következett, majd „A DAREFFORT projekt hatása a Vízrajzi Évkönyv készítésére” címmel Szalai József, monitoring referens (OVF) tartott előadást.

Baksa Márta, osztályvezető (OVF) a Vízrajzi Adattár helyzete, az egységes adatszolgáltatási szabályzat bevezetésével kapcsolatos információkról adott tájékoztatást, majd Koncz Ákos, vezető auditor (SGS Hungária Kft.) az ISO 9001:2015 szabvány bevezetésének tapasztalatait ismertette.

A következő előadást „Az aszály monitoring projekt értékelése, jövőbeni tervek és nemzetközi lehetőségek” címmel Fiala Károly osztályvezető (ATIVIZIG) tartotta, majd ezt követően szakmai fórumot tartottunk, lehetőséget biztosítva a kérdésekre, hozzászólásokra.

A konferencia vége ebéddel zárult és már csak a hazautazást várt vendégeink számára. Reméljük sikerült megfelelni az elvárásoknak és a kollégák gazdag szakmai élményekkel térhettek haza.