Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Projektnyitó rendezvény Kisarban - Elkezdődött a Tisza-Túr tározó építése
Sep 30, 2020 Farkasné Galyas Nóra - PR referens
A felső-tiszai árvízvédelmi rendszer korábbi évek fejlesztései tovább folytatódik, hiszen a Tisza és a Túr folyó találkozásánál, a Palád-csécsei öblözetben nagy ütemben zajlik a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” című projekt, amely legfontosabb eleme egy új, immár harmadik árvízi tározó kialakítása. A projekt összhangban van a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése program célkitűzéseivel, valamint a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési programmal.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program lehetőségeit kihasználva a projekt az ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS A FELSŐ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG konzorciumában valósul meg több esztendőn keresztül közel 36 milliárd Ft értékben, melynek nyitórendezvényét 2020. szeptember 24.-én tartották a kisari Látogató Központban.

Elsőként Bodnár Gáspár vízügyi igazgató megnyitó beszédét hallhatták a meghívottak. Előadásában elmondta, hogy töretlen a fejlesztés a Felső-Tisza-vidékén. Ennek részeként a most épülő tározó 45-50 cm árvízszint csökkentést eredményez a jövőben, továbbá a komplex beruházás során minta értékűen Tisza vizet juttathatunk a vízellátásra és az öntözésre szoruló területekre. Dicsérettel szólt a tapasztalt szakemberek eddigi munkájáról a kivitelezésben, melyet az igazgatóság messzemenőleg segít. Főigazgató úr projektekhez nyújtott támogatását megköszönve nyitotta meg a rendezvényt.

Ezt követően a köszöntők sorát Román István kormánymegbízott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetője, a Védelmi Bizottság elnöke kezdte. Örömét fejezte ki, hogy nem az első ilyen projekt kezdeténél van jelen. Véleménye szerint az árvízi biztonság megteremtés mellett a térség természetvédelmi értékeinek megóvása is kiemelkedően fontos feladat. A projekt előrehaladását segítette a kormányhivatal által indított 175 db kisajátítási eljárás is. Záró gondolataiban gratulált a résztvevőknek a projekt létrejöttéhez.

Seszták Oszkár a Megyei Közgyűlés elnöke – következő felszólalóként - kifejtette, hogy a fejlesztések haladási iránya jól mutatja a térség fejlődésének növekedését. A projektnek nagy szerepe van a veszély csökkentésében, és választ ad arra is, hogyan lehet vizet tárolni, kormányozni. Reményei szerint a jövőben a vízkormányzásról is számot adhatunk a vízháztartás javításának érdekében.

Dr. Tilki Attila térségi országgyűlési képviselő egy Kölcsey Ferenc idézettel kezdte beszédét: „Mit ér egy csepp víz? Önmagában semmit. De a milliomonként egyesült cseppek ereje felbecsülhetetlen.” Visszaemlékezett a korábbi védekezésekre, mely nagy problémát tudott okozni. Kiemelte a 2001-es árvízet, melyben többek között - most a Tisza-Túr tározó megépülésével biztonságba kerülő - Tiszacsécse és Tiszabecs komoly veszélyben volt. Jó példa volt az együttműködésre, hogy az érinett települések gazdáival a hatóságok meg tudtak egyezni a közös érdek miatt. A fejlesztések részét képező kerékpárutak komoly turisztikai lehetőséget biztosítanak. Az emberek biztonságosabban érzik magukat a megvalósítás után.

A köszöntők után az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, Láng István „Árvízi fejlesztések” című előadását hallhattuk. Tizenöt éve indult a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése nevű program, melyben a hatékonyabb védekezéshez elengedhetetlen volt rangsorok alkalmazása. Preferálást követően a térségben kellett kezdeni a munkát, itt lépcsőről lépcsőre haladva folytatódtak(nak) a fejlesztések. Terveik szerint a Tisza és a Túr mentén a közeljövőben befejeződnek a töltésfejlesztések.


A tározó működtetésével el tudjuk nyújtani a tiszai magas vízszintet, elkerülve egy esetleges töltésmeghágást. A következő feladat a kisari Tisza-híd építése lesz, melyhez hazai forrásokat lehet csak felhasználni.
Zárszóként Gacsályi József létesítményfelelős részletes, látványos tájékoztatójából megismerhettük a beruházás főbb műszaki paramétereit, majd az eddig elkészült munkákat. A tározó közel 17 km2 területet fed le, ezzel mintegy 50 cm vízmagasságot von el a folyótól. A tározótérben – számítások szerint – két hét időintervallumban lesz elöntés. A fejlesztések során 50 km csatorna rekonstrukció is megvalósul, 5 helyszínen vízrajzi monitoring állomás kerül kialakításra, az ökológiai vízpótlással víz fog megjelenni száraz időszakokban is a belvízcsatornákban. A projekt megvalósítására 32 hónap áll rendelkezésre.
A kivitelezési munkálatok 2020 februárjában indultak a közel 18 km tározótöltéssel, illetve a 7 km Túr jobb parti töltésfejlesztéssel érintett nyomvonalon. A műtárgyépítés tavasszal a Beeresztő műtárgy alapozását megelőző földmunkálatokkal kezdődtek Milota és Tiszabecs között, tekintettel arra, hogy a tározó feltöltését biztosító műtárgynak tervezett helye egy tiszai holtmeder vonulatra esett. Ezzel szinte egy időben elindult a Leeresztő műtárgy munkagödrének kialakítása is elkezdődött.