Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Sikeresen lezárult árvízvédelmi projekt a Tisza és a Batár mentén
Oct 14, 2019 Nádasi Zoltán - múzeumi ügyintéző
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) ünnepélyes projektátadó rendezvényt szervezett az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projektzáró eseményeként 2019. október 7.-én.

A rendezvény résztvevőit Siklós Gabriella az OVF szóvivője köszöntötte, aki a program háziasszonyi teendőit is ellátta. Elsőként ismertette, hogy a projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával a Széchenyi 2020 Programban valósult meg. A Környezeti Energiahatékonysági Operatív Program keretében az OVF és a FETIVIZIG alkotta Konzorcium az árvízvédelmi fejlesztések megvalósítására 13,6 MrdFt vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A megvalósult projekt fő célja volt az árvízvédelmi biztonság növelése a meglévő töltések fejlesztésével, magasításával és erősítésével, valamint az árvízi kockázat csökkentése a Felső-Tisza vidékén élő emberek és anyagi javaik védelme érdekében. A megvalósított fejlesztés eredménye képpen Tiszakóród, Tiszacsécse, Milota, Tiszabecs, Uszka és Magosliget lakosainak élet- és vagyonbiztonságát sikerült jelentősen növelni - zárta bevezetőjét a szóivő asszony.Az eseményt Bodnár Gáspár, a FETIVIZIG igazgatója nyitotta meg. Elmondta, hogy ezzel egy nagyon fontos állomásához érkezett a Felső-Tisza-vidéki árvízvédelmi rendszer fejlesztése. Olyan szakaszon került megerősítésre a töltés, ahol a Tisza hazánkba érkezik, s ahol a legkevesebb idő áll rendelkezésre, hogy veszély esetén ideiglenes védműveket lehessen kiépíteni, az árvíz idején magasítani a töltéseket. Az elmúlt időszakban ezen a szakaszon minden alkalommal - emberfeletti munkával – összefogással, a honvédségi erők bevonásával, a társ vízügyesekkel és a helyiekkel együtt meg tudták védeni ezt a védvonalat. Lényeges dolog tehát, hogy ne akkor, hanem békeidőben épüljenek meg a gátak, ezért is fontos, hogy ez a beruházás elkészült. A beruházás fontosságát alátámasztja az is, hogy az elmúlt 25 évben 10 nagy árvíz vonult le a Felső-Tisza vidékén, s ezekből négy alkalommal rendkívüli helyzet is kialakult.
Az igazgató úr megköszönte a tervezők, a kivitelezők és a műszaki ellenőrök tevékenységét, akik első osztályú minőségben végezték el a munkájukat. E mellett a beruházás idején jó kapcsolatokat alakítottak ki a helyiekkel, és a vízügyi igazgatósággal. Hasznos létesítmény- rendszer épült ki, amit az itt élők nagyon jól fognak tudni használni, és természetesen majd az árvíz ellen védekezők is – fogalmazott Bodnár Gáspár.

Ezt követően Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a résztvevőket. „- Tudom, mit jelent ilyen kitett területen élni” – kezdte a beszédét, hiszen a Tisza mellett pl. a Szamos, a Kraszna, a Túr és a Batár is áthalad ezen a térségen. Éppen ezért elsődleges az emberek biztonsága és nagyon fontos a vagyonvédelmük is. Az árvízi védekezésekben először Panyolánál, az 1998-as árvíz idején vett részt, tehát már húsz évvel ezelőtt is cselekvő részese volt az árvízi eseményeknek. A vízügyet nagyon fontos szakterületnek tartja – fűzte hozzá képviselő úr, s véleménye szerint a FETIVIZIG országos szinten is kiemelkedő, folyamatosan eredményes munkájára joggal lehet büszke Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága.

Köszöntőt mondott Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, aki egyben a Megyei Védelmi Bizottság elnöke is. Kiemelte többek között, hogy fontos a szakemberek, és a helyben lakók megtalálják mindig a közös hangot, és segítsék egymást az ilyen projektek megvalósításában. Hangsúlyozta, hogy a biztonság a legfontosabb, ezért a Megyei Kormányhivatal a jövőben is segíteni fogja a közfoglalkoztatási programmal a FETIVIZIG szakmai munkáját. Elmondta, hogy rendkívüli módon megfogta az a rend, ami a vízügyi igazgatóság berkein belül uralkodik, és ehhez gratulált mindenkinek, aki ennek érdekében tevékenykedik - zárta beszédét Román István.

A Felső-Tisza-vidék árvízvédelmi fejlesztési koncepciójáról Láng István, az OVF főigazgatója adott tájékoztatást. Elmondta, a beruházások ezzel nem állnak meg, folytatódnak a Felső-Tiszán a Tisza-Túr tározó megépítésével. Tervezik a töltésépítések fejlesztését a Túr folyó bal partján és a Tisza folyó jobb és bal partján a töltések megerősítését, valamint az árvízvédelmi szempontból kritikus pontnak számító tivadari híd átépítését, sőt a Tivadar alatti szakaszok fejlesztését is. „Minden lyukat be kell tömni a gáton.”- mondta főigazgató úr, és fontosnak nevezte, hogy a megépült árvízvédelmi gátak mindig megfelelően karban legyenek tartva és a hullámterekre, valamint a nagyvízi mederre is folyamatosan kellő figyelmet kell fordítani. Nem elég tehát csak a töltéseket magasítani, hanem meg kell őrizni a folyó és a töltések között lévő területeket is. Véleménye szerint nemcsak hazánkban, hanem a vízgyűjtő ukrajnai területén is szükség lenne árvízvédelmi beruházásokra, pl. a Batári tározó, a mezővári tározó megépítésére, és Mezővári-Badaló között a Tisza töltés fejlesztésére. Láng István végül megköszönte a jelen lévő megyei vezetőknek, valamint az érintett térség polgármestereinek azt a jól érezhető támogatást, amit a projekt során adtak. Megköszönte a FETIVIZIG-nek is azt a nagyon alapos munkát, amit a megvalósítása alatt végeztek.

Az elkészült beruházást Kató Sándor, a FETIVIZIG műszaki igazgató-helyettese ismertette részletesen. A fejlesztésekről szólva többek között elmondta, hogy a Tisza bal parti, valamint a Batár bal parti árvízvédelmi töltéseinek fejlesztésére mintegy 22 km hosszban Tiszakóród és Magosliget települések között került sor. A beépített földanyag mennyisége meghaladta az 1,0 millió m3-t. Az építési munkálatok eredményekképpen a töltések magassága több, mint 1,5 méterrel, a keresztmetszetük pedig 25 %-kal nőtt. A töltések koronáján sor került burkolat kiépítésére is, amely a biztonságos kerékpáros közlekedést is lehetővé teszi a vízfolyások mentén lévő települések között.


Megújultak a töltésekben lévő műtárgyak is. A fejlesztés biztosította 5 db zsilip teljeskörű átépítését. Ezen létesítmények közül kiemelkedik a Tisza bal parti töltésben lévő Tiszakóródi zsilip, amely a Palád-csécsei öblözet belvízmentesítését biztosítja. A töltést veszélyesen megközelítő folyószakaszok stabilitásának érdekében Milotánál és Tiszabecsnél 4 db szabályozási mű is megújult közel 7,0 km hosszban. A rekonstrukciós munkák során a védművek megerősítésére beépített kőanyag mennyisége meghaladta az 5.700 m3-t. A kor kívánalmainak megfelelően, az árvízi infrastruktúra fejlesztése érdekében sor került a tiszabecsi gátőrház és védelmi központ, valamint az uszkai gátőrház felújítására is. Bár a projekt során árvíz és belvíz is nehezítette a munkát - ismertette Kató Sándor, de mindezek ellenére szervezett kivitelezés és jó minőség jellemezte a megvalósítást. A beruházás képes megfelelni a célnak, azaz a rendkívüli árhullámokat a töltések között tartani.