Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Lampl Hugó díjban részesült a Felső-Tiszai vízminőségi kamerás előrejelző és riasztórendszer
Nov 5, 2020 Lucza Zoltán - osztályvezető
Lampl Hugó (1883-1976) vízépítő mérnök a magyar vízügyi szolgálat kiemelkedő egyénisége volt. A róla elnevezett díj olyan vízi létesítménynek, vagy önálló részének létrehozásáért adományozható, amely tervezési, technológiai, kivitelezési, üzemeltetési és tájba illő esztétikai, környezetbe illeszkedési szempontból egyaránt kimagasló színvonalú.

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló BM rendelet alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) kezdeményezésére 2020-ban Illés Lajos (VIZITERV Environ Kft ügyvezető), mint tervező és Tóth Zoltán (ELCOM Kft. ügyvezető igazgató), mint kivitelező közös pályázatot nyújtott be a Felső-Tiszai kommunális hulladékeltávolító rendszer vízminőségi kamerás előrejelző és riasztórendszer megvalósításával a „Lampl Hugó emlékplakett” pályázat 2020. évi kiírására, amelyet sikerült is elnyerniük

Az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás alapja a közös magyar-ukrán távmérő rendszer volt. A fejlesztés keretében vízminőségi kamerás monitoring állomásokat létesítettünk Ukrajnában a Tisza folyón Rahónál, Husztnál és a Borzsa folyón Dolhánál illetve hőkamerás megfigyelő állomást a magyarországi határszelvényben Tiszabecsnél. Az állomások alkalmasak az uszadék, PET palack és jégjelenségek on-line észlelésére, az állomásokat beintegráltuk a közös magyar-ukrán távmérő rendszerbe.

A közös magyar-ukrán rendszer állomásai, a létesített vízminőségi kamerás állomásokkal

A rendszerfejlesztés keretében elkészült egy kommunális hulladék és jégjelenség figyelő szoftver, amely hazai és nemzetközi szinten is innovációnak számít. A rendszer meghatározza vízfelszín hulladékkal való borítottságát és riasztások kiküldésére is alkalmas illetve rögzíti a havária eseményeket.
A megvalósult rendszer időelőnyt biztosít a kommunális hulladékeltávolítás megszervezéséhez és a beavatkozások végrehajtásához. Négy helyszínen (Tivadar, Vásárosnamény, Olcsva, Aranyosapáti) kárelhárítási helyek épültek az uszadék összegyűjtésére és eltávolítására.

A FETIVIZIG a rendszer üzembeállítása óta mintegy 3200 m3 kommunális hulladékot gyűjtött le a folyóinkról.

A kitüntetéssel a kitüntetett létesítményen elhelyezett emléktábla, illetve a díjazott szakemberek számára emlékplakett és oklevél az elismerés. A tervező és a kivitelező mellett a FETIVIZIG mint üzemeltető is büszke e rangos szakmai elismerésre.