Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Megtisztul a Tisza és mellékfolyóinak ártere a jeges árvíz hulladékától
2017.03.13. Timkó Zsuzsanna - vízgazdálkodási referens
A Tiszán 2017. februárjában levonuló jeges árvíz a legkülönbözőbb módon károsította a partmenti önkormányzatokat, a gazdálkodókat, és nem utolsó sorban a FETIVIZIG létesítményeit, technikai eszközeit, műtárgyait is. Többek között zsilipek, vízmércék, folyamkilométer oszlopok, partvédelmi művek, vízminőségi szondák rongálódtak meg, és hatalmas mennyiségű hulladék is érkezett az árhullámmal.

Az itt maradt, a természettől idegen anyagok most jól láthatók, mert a folyó újból a saját medrében folyik, és már nem jégtáblákként tárulnak a szemünk elé. Az ártérben, hullámtérben, kanyarulatokban feltorlódott szemetet jelenleg több, mint 300 fő, főként közfoglalkoztatott dolgozó gyűjti, válogatja, és teszi zsákokba. A munkájuk nem egyszerű, ugyanis sokszor nem csak műanyag palackokat, hanem munkavédelmi szempontból veszélyes tárgyakat is találnak. A balesetek elkerülése miatt a gumikesztyűre még egy erős munkavédelmi kesztyű is a kézre kerül. Sajnos az sem ritka, hogy a pet palackban folyadék is van, amiről nem lehet a helyszínen pontosan megállapítani tartalmát.

A munkát nehezíti, hogy sok esetben a szemétre vékony, iszapos, finom-homok réteg rakódott, így az szabad szemmel messziről alig észrevehető.

Igazgatóságunk a legmagasabb vízminőség-védelmi készültség keretében végzi a hulladékgyűjtési munkát, melynek irányítását a területileg illetékes gátőrök, felügyelők látják el. A hulladékok beszállítása és átmeneti tárolása a kijelölt őrtelepeken történik, melyek onnan a hulladéklerakó telepekre kerülnek.

A mai napig igazgatóságunk dolgozói mintegy 389 m3 szemetet gyűjtöttek össze. Ez a szám tovább fog emelkedni, ugyanis jelentős mennyiség található még a területen. A tisztításban dolgozók munkáját könnyíti, hogy jelenleg nincs jelentős aljnövényzet és lombkorona az ártéren, de nehezíti azonban, hogy a talaj sok helyen nedves és felázott.

Ilyen nagyságrendű hulladékeltávolításra, ártértisztításra igazgatóságunk működése során még nem volt példa. Szeretnénk, ha a tevékenységünk más szervezetek (pl. önkormányzatok, gazdák és civil szervezetek) számára is példaértékű lenne és közös erőfeszítésünk eredményeként újra tiszták lennének folyóink partjai.

Jelentős még a tisztításra váró sok tonna lerakódott szemetet rejtő terület, de a folyók töltésein sétálók, futók számára már szemmel láthatóak dolgozóink munkájának eredményei.