Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Sikeres tanúsító audit az igazgatóságon
May 11, 2021 Titkárság
A FETIVIZIG több mint 20 éve alkalmaz minőségirányítási rendszert tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében. Szervezetirányítási rendszerünket minden évben az SGS, a világ vezető minőségellenőrző, vizsgáló és tanúsító szervezete ellenőrzi, mint független tanúsító. Az ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány szerinti auditra - mely idén megújító audit volt - május 3-6. között került sor. A felülvizsgálat a járványhelyzet miatt, az előző évhez hasonlóan, távaudit formájában zajlott, videokonferencia rendszer segítségével. Az ellenőrzésen a vizek kártételei elleni védekezés és a vízrajzi szakmai tevékenység volt a fókuszban.

A négynapos felülvizsgálaton az igazgatóság jól megfelelt. A megújított tanúsítás 3 évre szól, évenkénti ellenőrző látogatások megtartása mellett.
A megújító auditon való sikeres helytállás minden érintett szervezeti egység munkáját dicséri, mely kapcsán köszönjük az elvégzett munkát!