Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Rendszerbe szervezik az árvízi tározók üzemirányítását a Tisza-völgyében Szakmai konferencia az árapasztó tározók összehangolt üzemeltetéséről
Sep 5, 2018 Lucza Zoltán - VÍzrajzi és Adattári Osztály , osztályvezető
Az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) szakmai konferenciát szervezett Az üzemirányítási és monitoring hálózat fejlesztése című KEHOP-1.4.0-15-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében az Igazgatóság székházában augusztus második felében.

Az eseményen több mint 50 fő megjelent vendéget Tarczy Gyula moderátor köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a projekt által kidolgozandó prevenció nagyon fontos a vízügyi ágazatban.

A rendezvényt Bodnár Gáspár vízügyi igazgató nyitotta meg házigazdaként. Beszédében kiemelte, hogy a Felső-Tisza-vidékén az elmúlt 25 évben tíz nagy árvíz jelentkezett. Ezek közül több rendkívüli készültséget is igényelt. Az év bármely hónapjában akár rendkívüli árvíz is lehet minden előzmény nélkül. Ezért is szükséges, hogy a Tisza-völgyi tározó rendszerrel összehangoltan, nemzetközi kapcsolatokat kihasználva hatékony árapasztást idézzünk elő a legjobb (optimális) idejű nyitással, azaz akkor kezdődjön meg a zsiliptáblák felhúzása, amikor az valóban szükséges, és a víz visszavezetése is tervszerűen történjen meg. A nyitást megelőzően az aktuális helyzethez igazodó műszaki és gazdasági elemzések is szükségesek, mert értékeket, emberéleteket mentünk, ugyanakkor a mezőgazdasági területeken kár fog keletkezni, amelyet minimalizálni kell. A projekt kiemelt célja, hogy településeket ne borítson el árvíz.

Ezt követően az OVF képviseletében Vojtilláné Szabó Zsuzsanna projektvezetőként tájékoztatta a hallgatóságot a projekt adatairól. Elmondta, hogy a program kezdete még 2015 évre nyúlik vissza. A fejlesztésre teljes állami támogatással 2,5 milliárd Ft biztosított, a megvalósításra több mint két év, pontosan 25 hónap áll rendelkezésre 2019 áprilisáig. Az új monitoring állomások építése miatt területszerzésre is sor került. A nyilvánosság tájékoztatására PR feladatok végzése is ütemezve van. A projekt jelentősen előrehaladott állapotban van.

Ezután a projekt „vizes” részleteit mutatták be a következő előadók. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről Dr. Kovács Sándor osztályvezető, egyben a projekt megálmodója szakmai előadásában felvázolta, hogy miben segíthet ez a fejlesztés. Részletes, prezentációval színesített előadásában bemutatta, hogy milyen vízszintkülönbségek tudnak kialakulni kisvizes nyári időszakban, és rendkívüli árvizek idején. Ábrákon keresztül szemléltette, hogy miért fontos a tározók pontos időben történő nyitása, melyet az érkező árvíz magasságának lehető legpontosabb előrejelzése előz meg. Ez különböző hidrológiai és hidrodinamikai modellek futtatását kívánja meg. Megalapozott előrejelzéssel jól időzített beavatkozások megtételét, legnagyobb vízszintcsökkenést, apasztást tudunk elérni. Hangsúlyozta, hogy fontos a tározók üzemirányítását azért is összehangolni, mert akár az is előfordulhat, hogy egy tározó nyitása egy másik tározó érdekében indokolt.

Utolsó előadóként Lucza Zoltán, a FETIVIZIG szakmai osztályvezetője a projekt Felső-Tisza-vidékre vonatkozó sajátosságait ismertette. A pontosabb vízszint adatok rendelkezésre állása érdekében Záhonyban és Tivadarban megtörténik a monitoring állomások átépítése, illetve megtörtént a Tisza és Szamos folyó mederfelmérése is.

A Felső-Tisza lefolyási sajátosságai okán is, a FETIVIZIG a projekt keretében egyedi, az említett sajátosságokhoz specifikált ("testreszabott") üzemirányító rendszert fejlesztett ki. A projekt keretén belül a céloknak megfelelően továbbfejlesztésre kerül a Felső-Tiszán már működő DIWA-HMFS hidrológiai előrejelző és modellező hidroinformatikai rendszer. Ennek megfelelően a projekt tartalmazza, hogy az órás adatfrissítésű 6 napra vonatkozó folyamatos hidrológiai előrejelző rendszerbe be kell építeni az árapasztó tározókat (Beregi, Tisza-Szamos közi és a tervezett Tisza-Túr árapasztó tározót).

Az on-line üzemirányítás érdekében egy új kutatási terület alkalmazása történik meg, az „Inverz modellezési technika”, melynek hatékony megoldása érdekében a vállalkozó a mesterséges intelligencia (MI) eszköztárát is felhasználja, melynek alkalmazása a hazai vízgazdálkodási gyakorlatban eddig példa nélküli volt, de a nemzetközi alkalmazásokban is úttörőnek számít!

Lucza Zoltán kihangsúlyozta, hogy az egyedi, innovatív megoldások keresésének oka, hogy míg a Közép-Tiszán 10-12 nap az időelőny egy esetleges árvízi védekezésre való felkészülésre, addig a Felső-Tiszán csupán 1-2 nap időelőny áll rendelkezésre a tározók nyitásának előkészítésre. Ezért on-line működő rendszerre van szükség, hiszen rendkívüli helyzetben a döntés előkészítésére néhány óra fog rendelkezésre állni. A számítógépes modell-szimulációkkal támogatott döntés-előkészítés során keletkezett információkat ezután a szükséges időben átadják a döntéshozóknak, az árapasztó tározók optimális nyitása érdekében.

A program végén hozzászólt Nagy Zoltán tü. alezredes. A Megyei Védelmi Bizottság titkáraként tájékoztatta a hallgatóságot a Bizottság és a FETIVIZIG közötti kapcsolódási pontokról. Hozzászólásában elmondta, hogy a védekezés során fontos a döntések megalapozottsága, fontos az alapos előkészítettség. A tározók üzembe helyezésének költsége van, melyet össze kell vetni egy árvízi elöntés kárával. Ez a projekt segíti megalapozni a védekezés során meghozni szükséges műszaki és gazdasági döntéseket.