Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Újabb komplex létesítmény ad biztonságot a Felső-Tisza vidékén
Nov 7, 2022 Szamos Ferenc - osztályvezető
Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg a Tisza-Túr tározó projekt, melynek kivitelezése ősszel fejeződött be. Az ünnepélyes létesítményátadó rendezvényt 2022. október 26-án tartották Milota térségében a tározó legnagyobb műtárgyánál, a vízbeeresztő létesítménynél. A projekt elsősorban azzal az alapvető céllal generálódott, hogy a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtődjön a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán. A Tisza-Túr tározó ugyanakkor abban különbözik más árapasztási projektektől, hogy komplex vízgazdálkodást tesz lehetővé: mind az árvíz, mind az aszály kezelésére hatékony és fenntartható megoldást nyújt, lehetőséget teremt a Tisza-Túr-közi öblözet vízháztartásának javítására is.

Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető főispán, egyben a Megyei Védelmi bizottság elnöke az eseményen köszöntőjében elsőként elmondta, hogy feladatunk a Tisza folyó adottságaival megfelelő gazdálkodás. A folyó veszélyeket is rejt magában, amit a térségben élők az elmúlt évtizedekben többször megtapasztalhattak. Ezért figyelnünk kell arra, hogy biztonságot tudjuk teremteni e vidéken, mert ez az alapja minden fejlődésnek. A beruházás messzemenően tekintettel volt a lehetőségekre, példaként megemlítve az ökológiai adottságokat. Gratulált mindenkinek, aki részese volt a nagyobb biztonság elérésének.

Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője örömmel beszélt ismét egy olyan rendezvényen, mely hozzájárul az emberek biztonságához, hiszen a megyében ez már a harmadik olyan árvízi tározó, mely magas vízállás esetén orvosolni tudja a korábban megtapasztalt kritikus helyzeteket. Ez a térség most közel 36 milliárd Ft-os csodálatos létesítmény-komplexummal gazdagodott, az itt élőket megnyugtató fejlesztés valósult meg. Kitért arra is, hogy emlékezetes lesz az átadás ideje, mert Lónyay Menyhért 200 éves születésnapjával is egybeesik, aki pénzügyminisztersége mellett vízgazdálkodási fejlesztéseinek is sokat köszönhetnek a megyebeli lakosok, többek között a Lónyay-főcsatornát. Képviselő úr elmondta még többek között, hogy az építkezést egész folyamatában nyomon követte, és véleménye szerint az teljesen megfelel az adott célkítűzéseknek.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója avató beszédét azzal kezdte, hogy az ágazat feladata a vízgazdálkodási problémákra megoldást találni. Rekord árvizekkel kellett 1998-tól megküzdeni, a vízminőségre potenciális veszélyt jelentenek a romániai ércbányászat nehézfémei, az elmúlt nyáron az időjárás rekord aszályt mutatott, és a folyókon érkező PET palack szennyeződés elhárítása is évek óta kiemelt feladata a vízügyeseknek. A mögöttünk lévő két évtizedben olyan vízgazdálkodási fejlesztések valósultak meg, melyek növelték az itt élők árvízi biztonságát. A mai nap ennek a fejlődésnek egy fontos mérföldköve – emelte ki főigazgató úr. Ez a tározó a megújult töltések között levonuló árvíz szintjét 50 cm-rel tudja csökkenteni, ugyanakkor jelentős szerepe lesz a térség vízháztartásának javításában. Az árvízvédelmi rendszer biztonságának növelése érdekében további fejlesztési tervek állnak rendelkezésre a Túr folyó töltéseinek megerősítésére, illetve a Kisar-Tivadar közötti közúti híd megépítésére. A vízügyi ágazat elkötelezett a vízvisszatartás mellett is, kijelölték már azokat a területeket, ahol az agrárium meg tudja teremteni a vízvisszatartó területeket igénylő támogatási rendszerét. A mai átadás több kihívásra adott választ – hangsúlyozta zárszavában a vízügyi ágazat első számú vezetője.

Gacsályi József létesítményfelelős, a projekt műszaki megoldásait mutatta be látványos előadás keretében. Lehetősége volt az első gondolattól az utolsó kapavágásig a projektben közreműködni, mely egy komplex vízgazdálkodást tesz lehetővé. A tározó egyrészt biztonsági szelepként működik. A 870 m3/s maximális vízátbocsátó képességű, 12 nyílású, dupla szegmenstáblás beeresztő nagyműtárgy megnyitásával a tározó egy nap alatt feltölthető, 42 millió m3 víz bevezetése válik lehetővé. A tiszai apasztott víztől háromnyílású síktáblás, 59 m3/s vízlevezetésre alkalmas leeresztő műtárgy segítségével két héten belül válik a tározó vízmentessé, mely a Túr jobb parti árvízvédelmi töltésében Tiszakóród térségében létesült. A projekt részét képezi egy vízpótló vízgazdálkodási rendszer is. A Tisza hullámterében Tiszabecsnél kiépített 1,0 m3/s kapacitású szivattyúteleppel kisvíz idején is lehetőség van a Tisza vizét a meglévő csatornarendszerbe vezetni ökológiai vízigények kiszolgálása céljából. Infrastruktúrális létesítményként épült egy gátőrtelep Tiszakóródnál, Tiszabecsen raktárcsarnok, monitoring hálózat, valamint a szivattyús átemeléshez fenntartható üzemállapotot biztosító 150 kw-os napelempark.

Ezt követően a beruházást Tátrai László projektvezető, a közös ajánlattevők részéről jelentette készre. Rámutatott arra, hogy a projekt mind méretében, mind komplexitásában jelentős feladat volt a kivitelezők életében. A munkavégzést nemcsak a világjárvány, később a háború hatásai, hanem kezdetben a csapadék, az utolsó évben a szárazság nehezítette. Miután megköszönte a közreműködőknek a mintaprojekt megvalósítása során feléjük tanúsított pozitív alkotó munkát, átvételre felajánlotta az elkészült víztározót az üzemeltető FETIVIZIG részére.

Utolsó felszólalóként nagy örömmel vette át a megépült létesítmény rendszert Bodnár Gáspár, a FETIVIZIG igazgatója. Ígéretet tett arra, hogy kollégái működőképesen, megfelelő karbantartottsági állapotban tartják a tározót és annak műtárgyait. Ez a rendszer lehetővé teszi a Kárpátokban leeső nagytömegű csapadék felkészült fogadását. A mű a vízhiánykezelés létesítményrendszere is, melyre azért is szükség van, mert idén az igazgatóság kezelésében lévő közel 3200 km belvízcsatorna 90%-a teljesen kiszáradt. Most a Tisza-Túr közén ez a probléma véglegesen megoldódott. A megújult belvízelvezetési hálózattal képesek lesznek a vizek visszatartására, megfelelő helyre történő kormányzására. Végezetül reményét fejezte ki, hogy a ma átvett vízgazdálkodási rendszer hosszú évtizedekig fogja szolgálni az itt élők árvízi biztonságát, boldogulását, tekintettel arra is, hogy az építők a kivitelezés során a legjobb minőségre törekedtek.