Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság projekt referens munkakör betöltésére
Oct 11, 2021 Igazgatási Osztály
Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály 
projekt referens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


                       
Foglalkoztatás jellege:


Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek elszámolási dokumentációinak elkészítése, elküldése az irányító hatóság részére. Támogatási szerződéskötések folyamatának bonyolítása, dokumentálása. A közreműködő szervezet felé elszámolt tételekkel megegyezően a főkönyvi könyvelés egyeztetése, ellenőrzése. Előlegből fizetett és elszámolt tételek egyeztetése, ellenőrzése, előleg rendezése a számviteli szabályoknak megfelelően. Bevételek-kiadások egyezőség egyeztetése, ellenőrzése. A munkafolyamatokba épített folyamatos ellenőrzés. Az elkészített pályázatok gazdasági adataihoz kapcsolódó jelentések, kimutatások, elszámolások ellenőrzése. A felismert hiányosságok esetén azok kijavításának indítványozása. Az igazgatósági pályázatok koordinálása. A befejezett, a megvalósítás alatt lévő, a beadott, de még nem elbírált, és a nyertes pályázatok folyamatának naprakész ismerete. Megvalósítás alatt lévő pályázatok ütemtervéhez viszonyított teljesítés figyelemmel kísérése. A megvalósítás alatt lévő pályázatok közbeszerzési eljárásainak precíz ismerete. Kapcsolattartás és egyeztetés a pályázatokban közreműködő egységek kijelölt dolgozóival. A pályázati támogatásokat folyósító szervezetek internetes honlapjainak folyamatos figyelése az esetleges információk továbbítása az érintettek felé. Felsővezetők, OVF részére rendszeres tájékoztatók, jelentések készítése. Havonkénti rendszerességgel tájékoztató összeállítása az elvégzett feladatokról.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), és a munkáltató belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.


                       


Pályázati feltételek:
•         Főiskola, gazdasági szak,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Magyar állampolgárság
•         Magyar nyelvtudás
•         Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételek


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, gazdasági szakirány; mérlegképes könyvelő; műszaki területen szerzett végzettség,
•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
•         Pályázati, pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         B kategóriás érvényes jogosítvány


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, fizetési igény megjelölésével.
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
•         érvényes hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt; ennek hiányában annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt a pályázó megigényelte
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
,
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy amennyiben a pályázatot elnyeri, eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek és a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-0270-113/2021 , valamint a munkakör megnevezését: projekt referens.
•         Személyesen: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. .


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókat a munkáltató képviselőiből álló, legalább háromtagú bizottság hallgatja meg. A munkakörbe történő kinevezés a Kjt., a Vgtv., és a Kormányrendelet alapján történik, négy hónap próbaidő kikötése mellett. A pályázók, a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk egyidejű visszaküldésével, írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.fetivizig.hu - 2021. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: • Általános kérdésekben: Szamos Ferenc osztályvezetőtől (e-mail cím: szamosf@fetivizig.hu; telefon: 06-42/502-200; 17020 mellék), • Szakmai kérdésekben: Nagy Krisztián osztályvezetőtől (e-mail cím: nagy.krisztian@fetivizig.hu; telefon: 06-42/502-200; 17100 mellék)

(See attached file: NYILATKOZAT álláspályázathoz adatkezelésről.doc)
Fájl típusaMéretFájl neveMódosítás dátuma
application/msword 25 KB NYILATKOZAT álláspályázathoz adatkezelésről.doc (25.00 kb) 3/19/21, 9:56 AM