Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
A rendkívüli öntözés engedélyezés folyamata
May 31, 2022 Csizmazia Tamás - VÖO szakági vezető
A tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m3/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb, megszakítás nélkül, egy hónap időtartamig történő kijuttatása.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználat kizárólag a vízgazdálkodásról szóló törvény szerint a Magyar Közlönyben kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban vehető igénybe.

1. A vízhasználónak vagyonkezelői hozzájárulást kell kérni a FETIVIZIG-től, az 1.sz. melléklet (FETIVIZIG Vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz) kérelem kitöltésével. A kitöltött formanyomtatványt a FETIVIZIG 4400 Nyíregyháza Széchényi út 19. postai címre, vagy a titkarsag@fetivizig.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

2. A FETIVIZIG kiadja a vagyonkezelői hozzájárulást a vízhasználó/vízigénylő részére e-mailben és írásban is.

3. A vízhasználónak a FETIVIZIG vagyonkezelői hozzájárulását együtt kell megküldeni a 2. sz. mellékelt (Katasztrófavédelem bejelentő adatlap rendkívüli célú vízhasználathoz) kitöltött adatlappal együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 4400 Nyíregyháza Erdősor 5. postai címre, vagy e-mailben szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre.

4. A vízhasználó a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz történt – a bejelentést követően, a vagyonkezelői hozzájárulásban leírtak betartásával azonnal megkezdheti.

A rendkívüli vízhasználat főműves rendszerből történő kiszolgálása esetén térítésköteles, ezért a vízszolgáltató művet üzemeltető Szakaszmérnökséggel Vízszolgáltatási szerződést kell kötni és a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 8/B. §-a szerint számítandó alap és változódíjat a vízhasználónak meg kell fizetnie.


Vonatkozó jogszabályok
§ a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
§ a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
§ a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet


(See attached file: 1.sz. melléklet (FETIVIZIG Vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz).pdf)(See attached file: 2.sz. mellékelt (Katasztrófavédelem bejelentő adatlap rendkívüli célú vízhasználathoz.pdf)
Fájl típusaMéretFájl neveMódosítás dátuma
application/pdf 197 KB 1.sz. melléklet (FETIVIZIG Vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz).pdf (197.34 kb) 5/27/22, 11:01 AM
application/pdf 286 KB 2.sz. mellékelt (Katasztrófavédelem bejelentő adatlap rendkívüli célú vízhasználathoz.pdf (286.02 kb) 5/27/22, 9:47 AM