Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
90 éves a Túr bukó
Aug 12, 2019 Nádasi Zoltán - múzeumi ügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, Szatmárcseke és Tiszakóród között található az a vasbeton torkolati vízszint-szabályozó műtárgy, egy u.n. bukógát a Túron, amelyen keresztül az itt ömlik a Tiszába, annak egyik balparti mellékfolyójaként.

A Túr a Gutin hegységből ered, s a 1261 km2 vízgyűjtő-területéből jelenleg csak 25 % magyar. A szabályozása előtt kanyargó, sekély medrű, a helyét változtató, több ágra szakadozó vízfolyás, szinte patak volt, mely levezette a Tisza és a Szamos kiömlő árvizeit is.

A szabályozása előtt a Túr mentén, a nagy áradások idején, hatalmas területek kerültek víz alá. A sűrűn kanyargó folyó Olcsvaapátinál érte el a Tiszát. Egy ág azonban - elszakadva - Nagyarnál közvetlenül folyt a Tiszába. Itt írta meg Petőfi Sándor A Tisza című versét.

A térség, a Tisza-Szamosközi öblözet vízviszonyait szabályozó tervek 1914-re készültek el, és a művek megépítésére ebben az évben alakult meg a Tisza-Szamosközi Ármentesítő- és Belvízszabályozó Társulat is. Sajnos azonban ekkor kitört az I. Világháború, melyet, mint tudjuk, határmódosítás követett, így a terveket újra kellett gondolni.A társulat élére 1925‐ben Kövessy Győző mérnököt nevezték ki miniszteri biztosnak. Ő dolgozta ki a társulat megváltozott érdekeltségi területére a vízrendezési munkák kiviteli terveit. Azok jóváhagyása után a szabályozási munkálatok 1926-ban kezdődhettek el.

A Tisza‐ vagy a Szamos‐szabályozásától eltérően, a Túr szabályozása során a folyómeder rendezése, illetve kialakítása, és a kétparti árvédelmi töltés építése egyidejűleg történt meg.
Az új meder az országhatártól kiindulva, a Nagyhódos melletti, régi 12 átvágással kiegyenesített Túr‐ágban fut 18,2 kilóméter hosszan. Innen észak felé kiágazva, teljesen új meder épült, ami Sonkádot félkörben öleli körül, majd Kóród és Cseke között a Tiszába torkollik. Az új meder fenékszélessége 22 méter, hossza 11,6 kilométer, a szabályozott Túr esése pedig 25 cm/km. A két parton épült töltések távolsága kereken 100 méter, a töltések között lefolyó árvíz legnagyobb hozama 300 m3/s. A régi mederből való kiágazásánál egy vízosztó mű épült.

A társulat a Túr új medrét az első elnökéről, báró Kende Zsigmondról nevezte el.

A csatorna építésével egyidejűleg, az új Túr‐csatorna tiszai torkolatánál egy vasbeton torkolati vízszint szabályozó műtárgy, u.n. bukógát épült. Annak létesítését az tette indokolttá, hogy itt a csatorna fenékszintje 2,90 méterrel magasabban volt, mint a Tisza kisvízszintje.

A csatornát és a bukógátat idén 90 éve, 1929. augusztus 4.-én adták át a rendeltetésének. A gát 28,70 méter hosszú vasbetonból készült, merev keretszerkezet, amelyet a parti szárnyfalak és négy közbülső borda osztanak 5 egyenlő részre. A Tisza Szamosközi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat megbízásából dr. Benedek József okleveles mérnök tervezte, a kiviteli munkálatokat pedig Széchy Endre okleveles mérnök, építési vállalkozó hajtotta végre. A munkálatok érdekessége volt, hogy a műtárgyat akkor Magyarországon még alig alkalmazott talajvízszint süllyesztéssel építették meg.

A bukógát ma is a környék egyik fő, épített látványossága. Magasabb vízállás esetén a vízesésként a Tiszába ömlő Túr egész évben kedvelt kiránduló-, nyáron pedig felfrissülő hely is egyben.

A folyó mentén 1929-1930 között kb. 4500 db diófát telepítettek. Azokból még mindig látható errefelé néhány, a múlt emlékeit őrző példány, amelyek talán már jelen voltak a Túr új medrének, és e jubiláló vízügyi műtárgynak az 1929. évi átadási ünnepségén.