Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
ÁLLÁSPÁLYÁZAT - Informatikai Osztály - informatikai és hírközlési ügyintéző munkakör betöltésére
Jun 10, 2021 Igazgatási Osztály

Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósága Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Informatikai Osztály

informatikai és hírközlési ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

•Az igazgatóság vezeték nélküli (mikrohullámú és URH) hálózatának és központi berendezéseinek felügyelete.•Vezeték nélküli hálózat üzemeltetése, karbantartása.•Szünetmentes energiaellátásának biztosítása.•Hibaelhárítás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), és a munkáltató belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

· Középiskola/gimnázium, hiradástechnikai vagy elektrotechnikai végzettség,
· Magyar állampolgárság,
· Magyar nyelvtudás,
· Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételek,
· B kategóriás érvényes jogosítvány,
· Alkalmasság és hajlandóság magasban végzett munkára.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
· Technikum,
· Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
· Minimum 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, fizetési igény megjelölésével.
· iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
· érvényes hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt; ennek hiányában annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt a pályázó megigényelte.
· nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul (a nyilatkozat minta a www.fetivizig.hu honlapról letölthető).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Postai úton, a pályázatnak a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-0270-046/2021 , valamint a munkakör megnevezését: informatikai és hírközlési ügyintéző.
· Személyesen: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

•A kiválasztott pályázókat a munkáltató képviselőiből álló, legalább háromtagú bizottság személyesen hallgatja meg. •A munkakörbe történő kinevezés a Kjt., a Vgtv., és a Kormányrendelet alapján történik, négy hónap próbaidő kikötése mellett. •A pályázók, a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk egyidejű visszaküldésével, írásban kapnak tájékoztatást. •A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· www.fetivizig.hu - 2021. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: általános kérdésekben: Szamos Ferenc osztályvezetőtől (e-mail cím: szamosf@fetivizig.hu; telefon: 06-42/502-200; 17020 mellék), szakmai kérdésekben: Ferencz László osztályvezetőtől (e-mail cím: ferenczl@fetivizig.hu; telefon: 06-42/502-200; 17090 mellék). Kérjük a borítékra ráírni, hogy "Eredeti címen kézbesítendő!"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 11


(See attached file: NYILATKOZAT álláspályázathoz adatkezelésről.doc)

Fájl típusaMéretFájl neveMódosítás dátuma
application/msword 25 KB NYILATKOZAT álláspályázathoz adatkezelésről.doc (25.00 kb) 6/9/21, 11:21 AM