Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Ivóvízminőségjavító program

Az Ivóvízminőség-javító projekt célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása.

A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban került sor az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet megalkotására. A rendelet településenként mutatja be a határérték feletti ivóvízminőségi paramétereket (az arzén, bór, fluorid és nitrit és ammónium).

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ivóvízminőség-javító program előkészítése és végrehajtása egymástól elkülönülten, két ütemben zajlik. Program I. ütemének előkészítése Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinálása, valamint az „Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért” nevű kisújszállási székhelyű Önkormányzati Társulás gesztorsága mellett 2003-ban kezdődött el, és a 2010. évben lezárult. Az I. ütemben 7 megyei vízműtelep (Gacsály, Gulács, Győrtelek, Kállósemjén, Máriapócs, Nagyecsed, Tunyogmatolcs) fejlesztését és az azokról ellátott 18 település elosztóhálózatának rekonstrukcióját tartalmazta.

A II. ütem előkészítésének lépései az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinálásával történtek. A tervezési folyamatban megvalósíthatósági előtanulmányok, elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációk elkészítése után az elkészült megvalósíthatósági tanulmányokat 2008. év elején bírálta a Felső-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Fejlesztési Bizottsága, mely bírálatokon – az érintettek részvétele mellett – került kiválasztásra a műszaki és gazdasági szempontból előnyösebb fejlesztési változat.

Az előkészítést követően a II. ütem végrehajtási feladatai átkerültek jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulásokhoz.

A megyében 4 társulás alakult meg:

- Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (10 település),

- Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (17 település),

- Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (13 település),

- Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (12 település).


Az ivóvízminőség-javító programból kimaradó települések 2011-es csatlakozása

Az ivóvízminőség-javító program előkészítése során felmerült problémák egyike az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetéből adódó forráshiány volt. Azok az önkormányzatok, amelyek a szükséges önerőt nem tudták biztosítani, kimaradtak a programból. Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásának felgyorsítása érdekében a 1224/2011. (VI. 29.) Kormány határozat előírta, hogy a Környezet és Energia Operatív Programban biztosított támogatás feletti önerőt teljes mértékben biztosítsák az EU Önerő Alapból a pályázó Önkormányzatok részére. Ezzel elgördült egy jelentős akadály a program teljes körű végrehajtása elöl. A program felgyorsításával, a megyében, a korábbi előkészítésből kimaradó 26 település számára lehetőség nyílt kedvező pályázati forrás igénybevételére. A települések önállóan vagy társulási formában valósítják meg fejlesztéseiket.

Igazgatósági feladatok:

Az igazgatóság a II. ütem előkészítés munkafázisaiban aktívan részt vett. Helyzetfeltáró tanulmányokat készítettünk, megvalósíthatósági előtanulmányokat véleményeztünk, az elkészült vízjogi engedélyes tervek tervezés műszaki felügyeletét láttuk el. A kivitelezésre irányuló KEOP pályázatokhoz szakmai véleményeket adtunk, és részt vettünk a pályázatok értékelési folyamatában.

2012-ben a Kemecse vízműtelep fejlesztés kivitelezési munkáinak kezdetével és az I. Szatmári Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás alapkőletételével elindult a II. ütem végrehajtása.

Az önkormányzatokat, tervezőket és bonyolító szervezeteket szakmai tanácsokkal látjuk el. Közreműködünk az üzemeltető szervezetek, műszaki tervezők és pályázatírók közötti koordinációban. Részt veszünk a projektekhez kötődő PR rendezvényeken.